Historie

Dříve jako Domov Buková
Původně se jednalo o Domov důchodců Buková. Domov důchodců Buková sídlil v areál
zámku Buková u Příbramě. Tento zámek byl v restitucích předám původním majitelům, a proto
bylo potřeba hledat nové místo, kam by se klienti a personál mohli přestěhovat.
Začali jsme na zelené louce
Tehdejší Okresní úřad a starosta města Dobříše se dohodli s panem Colloredo Mannsfeldem,
který odprodal část svého pozemku za symbolickou 1,-Kč. Díky tomu mohl na zelené louce vyrůst
Domov seniorů Dobříš, p.o.
Dnes již jako Domov seniorů Dobříš
Dne 27. 6. 2000 došlo k podpisu smlouvy se stavební firmou FORMEN a od roku 2002
poskytujeme naše služby jako Domov seniorů Dobříš.