Sportovně společenské setkání říjen 2023

11. 10. 2023
Sportovně společenské setkání
Dne 11. 10. 2023 proběhlo v našem domově sportovně společenské setkání klientů domovů pro seniory ze Středočeského kraje. Utkalo se zde devět družstev v různých disciplínách, přičemž každá z výprav měla s sebou své asistenty a doprovod. Před započetím samotných her vystoupili klienti Domova seniorů Dobříš se svým tanečním vystoupením, za které sklidili velký potlesk.

Cílem akce bylo především setkat se a pobavit nad společnými zážitky ze sportovního utkání. Soutěžící přivítala ředitelka domova, Mgr. Marie Doležalová, která popřála všem účastníkům mnoho úspěchů a sportovního štěstí. 
Týmy přišli podpořit i JUDr. Robert Bezděk, CSc., člen zastupitelstva Středočeského kraje a MVDr. Josef Řihák, člen kontrolního výboru Středočeského kraje.
Děkujeme všem sportovcům za účast a skvělé výkony. Velké díky patří i pracovníkům domova, dobrovolníkům a studentům z Gymnázia Karla Čapka Dobříš pod vedením paní učitelky Jany Malé.
top