Slavnostní otevření hřiště pro seniory

03. 10. 2019
Dne 3. 10. 2019 proběhlo slavností otevření hřiště pro seniory. Za realizaci tohoto projektu děkujeme našemu zřizovateli Krajskému úřadu Středočeského Kraje a paní Mgr. Anetě Heřmanové, DiS. - radní pro oblast sociálních věcí. Věříme, že hřiště bude přínosné jak pro aktivizaci klientů našeho domova, tak i trávení volného času jejich návštěv.