Práce na zahradě

08. 09. 2022
V rámci ergoterapie jsme za své úsilí i sklidili plody.