Informace k uvolňování - balíčky

Vážení příbuzní, známí a blízcí,

od pondělí 25. 5. 2020
můžete balíčky, které budou řádně zabalené a označené jmenovkou klienta/klientky, odevzdávat denně v mezidveřním prostoru Domova od 8 do 14 hodin.

Stále můžete na mail: kira@dsdobris.cz posílat vzkazy svým blízkým. Mail který zašlete vytiskneme a danému klientovi předáme, zajistíme jeho přečtení.

Domov seniorů Dobříš