Informace k uvolňování - návštěvy

Hygienická a bezpečnostní opatření při návštěvách v domově seniorů
 
Přestože se 25. května rozvolní téměř všechna omezení, je nezbytné v co největší míře i nadále omezovat míru rizika a nevystavovat tak sebe ani své okolí nebezpečí šíření onemocnění COVID-19.
Jsme povinni dbát na zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů a zaměstnanců domova. Prosím, uvědomte si, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory.
 
Z výše uvedených důvodů jsem jako ředitelka organizace stanovila:
 

 

Nastavení pravidel návštěv v Domově seniorů Dobříš:

  • Návštěva bude možná pouze po telefonickém objednání: Bc. Kira Bulat, DiS – vedoucí sociálního úseku, tel.: 725 758 128, Mgr. Marie Ouředníková, DiS. nebo Bc. Ludmila Slaboňová, tel.: 318 520 955 (každý pracovní den od 10:00 ‑12:00 hodin)
  • Návštěvy budou umožněny jen v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek, a to 1 rodinný příslušník/ 1 klient / 30 min.
  • Datum, čas a četnost návštěv stanoví sociální pracovnice domova.
  • Návštěvy budou probíhat na zahradě či recepci domova, ve vážných případech na pokoji klienta.
  • Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky.
  • V budově je povinnost dodržovat dvoumetrovou vzdálenost od ostatních a nošení ochranných pomůcek.
  • WC pro návštěvy je k dispozici na recepci domova.
Pokyny před vstupem do budovy:
  • Návštěva musí mít vlastní čistou ústenkou, ochranné jednorázové rukavice a návleky na boty. Při vstupu do budovy si vydezinfikuje ruce – dezinfekce je umístěna u vchodu do recepce domova.
  • Návštěva vyčká příchodu sociální pracovnice, bude Vám změřena teplota. Pokud bude naměřená teplota vyšší než 37 stupňů, nebudete Vám návštěva umožněna.
  • Návštěva si prostuduje a vyplní poučení pro vstupující osoby – vyplní zde čas a datum návštěvy, své jméno, adresu, telefon a jméno klienta, kterého jde navštívit.