Informace k uvolňování od 22. 6. 2020

Od 22. června dochází k dalšímu rozvolňování, jsme však i nadále povinni dbát na zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů a zaměstnanců domova.
 
výše uvedených důvodů ředitelka organizace stanovila:
 
Nastavení pravidel v Domově seniorů Dobříš:
  • Návštěva bude možná i nadále pouze po telefonickém objednání: Bc. Kira Bulat, DiS – vedoucí sociálního úseku, tel.: 725 758 128, Mgr. Marie Ouředníková, DiS. nebo Bc. Ludmila Slaboňová, tel.: 318 520 955
  • Klienti domova mají možnost pohybu (vycházek) ze zařízení pro seniory – žádáme však, aby při těchto vycházkách dbali na dodržování bezpečnostních opatření (odstup od ostatních lidí, v případě větší koncentrace osob nošení roušky, při návratu vždy vydezinfikovat ruce)
  • Stávající klienti, kteří budou odcházet na propustku již nebudou muset při návratu předložit negativní výsledek testu na Covid – 19 (i zde žádáme klienty, aby po dobu, kdy nebudou v zařízení dbali na dodržování bezpečnostních pravidel)
 
Pokyny před vstupem do budovy:
  • Návštěva musí mít vlastní čistou ústenkou, ochranné jednorázové rukavice a návleky na boty. Při vstupu do budovy si vydezinfikuje ruce – dezinfekce je umístěna u vchodu do recepce domova.
  • Návštěva vyčká příchodu sociální pracovnice, bude Vám změřena teplota. Pokud bude naměřená teplota vyšší než 37 stupňů, nebudete Vám návštěva umožněna.
  • Návštěva si prostuduje a vyplní poučení pro vstupující osoby – vyplní zde čas a datum návštěvy, své jméno, adresu, telefon a jméno klienta, kterého jde navštívit.
 
Děkujeme za pochopení.