Informace k uvolňování - návštěvy

07. 12. 2020
Dovolte, abychom vás informovali o nastávajících změnách v Domově seniorů Dobříš. S platností od  7. 12. 2020 jsou v našem domově povoleny návštěvy za určitých podmínek. Kromě dříve platných výjimek, bude také povolena návštěva po předložení negativního výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (starý max. 48 hod.). Nebo předložíte doklad o tom, že 90 dnů přede dnem návštěvy jste prodělali onemocnění COVID-19.​
Domov seniorů Dobříš nebude provádět POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to z personálních důvodů a nedostatku testů.
 • Návštěva bude povolena po předložení negativního výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (starý max. 48 hod.) anebo předloží doklad o tom, že 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
 • Návštěva dětí do 15 let věku není povolena!
 • Návštěvní hodiny: pondělí až neděle od 13:00 do 15:00 hod.,
 • na návštěvu je potřeba se dopředu telefonicky objednat na sociálním úseku – tel.: 318 520 955.
 • Do budovy můžete být puštěni nejpozději ve 14:30 hod.
 • Celková doba návštěvy u klienta je maximálně 30 minut.
 • U jednoho klienta mohou být na návštěvě ve stejnou dobu maximálně dvě osoby.
 • Návštěvy budou na recepci domova dotazovány na příznaky infekčního onemocnění, bude jim k podpisu předloženo prohlášení o bezinfekčnosti a změřena teplota. V případě naměřené tělesné teploty 37,5°C a více, nebo v případě příznaků infekčního onemocnění, nebude návštěva umožněna!
 • Na návštěvu nechoďte, máte-li jakékoliv zdravotní obtíže, popř. pokud jste se v uplynulých 10 dnech vrátili z rizikových míst, popř. pokud jste byli v kontaktu s osobou, u které je podezření, či je pozitivní na výskyt COVID -19.
 • Při vstupu do budovy i odchodu z budovy si každý vydezinfikuje ruce!
 • Při vstupu do budovy bude mít každá osoba minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nasazenou přes nos a ústa, kterou používá PO CELOU DOBU POBYTU V ZAŘÍZENÍ I NA ZAHRADĚ!!! Pokud je to možné vzhledem ke zdravotnímu stavu, klient v průběhu návštěvy používá roušku také.
 • Návštěvy u klientů, kteří jsou schopni pohybu s kompenzační pomůckou nebo na ortopedickém vozíku probíhají v prostorách: recepce, zahrada DS.
 • Návštěva vždy vyčká na recepci, až klient přijde dolů popřípadě, než bude klient dopraven na recepci personálem.
 • Na dvoulůžkovém pokoji u imobilních klientů může probíhat návštěva vždy jen u jednoho klienta!
 • Návštěvy i klienti jsou povinni dodržovat odstup od jiné návštěvy 2 metry.
 • Pokud bude v průběhu návštěvy zjištěno, že návštěva nepoužívá ochranu dýchacích cest nebo nedodržuje jiná stanovená pravidla, nebude další návštěva umožněna!
 • S ohledem na vývoj epidemiologické situace si vyhrazujeme právo s okamžitou platností návštěvy zrušit.   
 • Domov seniorů Dobříš nebude provádět POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to z personálních důvodů a nedostatku testů.

Antigenní testování pro veřejnost začíná v ON Příbram od této středy 16. prosince.
Již nyní si můžete rezervovat svůj termín pro antigenní testování COVID 19. Antigenní testy jsou pro veřejnost zdarma. Celková kapacita odběrů je omezena. Testování není možné bez předchozí registrace na webu Oblastní nemocnice Příbram (objednání přes příslušný objednávkový formulář, sms potvrzující objednaný volný termín a čas) - více informací v přílohách.

Nejbližší odběrové místo s možností provedení POC testu je ON Hořovice https://www.nemocnice-horovice.cz/chci-se-objednat, kde tyto testy provádí https://altoa.cz/antigenni-test, cena testu s potvrzením 550,-Kč Zjišťujeme další odběrová centra.
Zde odkaz na seznam všech odběrových míst https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha - Ústřední vojenská nemocnice Praha - Antigenní testy cfa.uzis.cz/sampling-points/f8d72611-e065-4dfe-b0df-b4ac57d04b8c/
Odkaz na rezervační systém - Antigenní testovaní
https://reservatic.com/cs/public_services/ustredni-vojenska-nemocnice-vojenska-fakultni-nemocnice-praha-ustredni-vojenska-nemocnice-praha-antigenni-testy