Jak požádat o přijetí


Podání žádosti

Příjem, registrace a administrativní vyřizování žádosti musí vždy splňovat požadavky dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.

Vyplnění žádosti a potřebných příloh

Pro přijetí do domova seniorů je nutné podat "Žádost o poskytnutí sociální služby", kterou naleznete pod tímto textem nebo v sekci dokumenty.

Kde žádost získám?

 • přímo v Domově seniorů Dobříš na recepci nebo u sociální pracovnice
 • na internetových stránkách domova v sekci dokumenty
 • na vyžádání je možné žádost zaslat poštou

Žádost o poskytnutí sociální služby řádně vyplňte, dále pak:

 • dokument "Lékařský posudek" si nechte vyplnit od ošetřujícího lékaře
 • řádně vyplňte dokument "Sociální dotazník"
 • pokud pobíráte příspěvek na péči, přiložte rozhodnutí o jeho přiznání
2.

Podání žádosti

Kompletně vyplněnou žádost, která obsahuje lékařský posudek a sociální dotazník, je možno podat dvěma způsoby

 • zaslat poštou na adresu Domov seniorů Dobříš, Za Poštou 1660, 263 01  Dobříš
 • osobně podat na recepci budovy
3.

Přijetí žádosti Domovem pro seniory Dobříš

Domov seniorů Dobříš žadateli zašle do 30 dnů od data podání žádosti písemné vyjádření k jeho žádosti, a to na základě vyjádření komise Domova seniorů Dobříš:

 • oznámení o zařazení do evidence žadatelů  na poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Dobříš
 • oznámení o nepřijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Dobříš ( z důvodu nesplnění předpokladů cílové skupiny osob, pro které je naše služba určena)
4.

Vyhodnocení žádosti

Po přijetí žádosti dochází k jejímu ohodnocení body,

které provádí vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnice na základě informací získaných z žádosti.

Hodnotícími kritérii jsou

 • zdravotní stav (míra závislosti na pomoci druhé osoby)
 • sociální situace a krajská příslušnost


Po sečtení bodů je žadatelova žádost zařazena do evidence žadatelů o službu, dle aktuální výše bodů (ta nám určí míru potřebnosti sociální služby, kterou poskytujeme).

Pozn.: je v zájmu každého žadatele, aby dokumenty, které jsou součástí žádosti aktualizoval, pokud dojde ke konkrétní změně.
 
5.

Před nástupem

Před nástupem bude s klientem uzavřena „Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory“ podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 

V případě že budete vyzváni k nástupu do Domova seniorů Dobříš, požadujeme doložení těchto vyšetření:

 • Lékařský posudek(platnost posudku je 90 dnů ode dne jeho vydání)
 • RTG plic(ne starší 1 roku)
 • vyšetření na bacilonosičství(výtěr z rekta ne starší 3 měsíců)

Doporučujeme

Uskutečnit osobní schůzku a prohlídku domova, kterou Vám poskytneme každou středu od 7.00‑15.00 hod. Termín schůzky doporučujeme domluvit předem na níže uvedeném tel. čísle.V případě, že budete mít ještě nějaké další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. čísle 318 520 955 nebo 725 390 172.

Žádost a potřebné přílohy

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2018 Žádost o poskytnutí sociální služby .doc 849 kB
05. 03. 2020 Sociální dotazník .pdf 899 kB
05. 03. 2020 Lékařský posudek .pdf 496 kB

Další důležité dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 03. 2022 Ceník služeb .jpg 547 kB
05. 03. 2020 Informace o přijetí .doc 72 kB
05. 03. 2020 Co vzít s sebou .doc 63 kB
06. 03. 2020 Informace k lékařskému posudku .doc 51 kB