Ceník služeb


Strava a ubytování

Úhradu za stravu a ubytování platí klient domova ze svého důchodu. Dle zákona o sociálních službách může domov požadovat maximálně 515 Kč za 1 den. Nejvyšší sazba Domova seniorů Dobříš, p.o., tedy za ubytování a diabetickou stravu je 515 Kč
za 1 den, tzn. 15 965 Kč za měsíc, který má 31 dnů. Více informací naleznete níže v textu či v ceníku.
 

Možnosti úhrady za pobyt: Formou hromadného seznamu ČSSZ, hotově do pokladny domova, nebo převodem na účet - trvalý příkaz

Péče o klienta

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Úhrada je stanovena v plné výši přiznaného příspěvku na péči (§ 73 odst. 4 písm. a) zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zůstatek z příjmu

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu.

VÝŠE ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OD 1. 1. 2023

PODLE ZÁKONA č. 108/2006Sb. A Vyhlášky č. 440/2022 Sb. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb

 

1. Úhrada za pobyt a stravu v zařízení sociálních služeb

 

 

Bydlení včetně nezbytných služeb

280,00 Kč

Strava normální

230,00 Kč

Strava diabetická

235,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou normální

510,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou diabetickou

515,00 Kč

 

Měsíční kalkulačka

Počet dní v měsíci

Pobyt se stravou normální

Pobyt se stravou diabetickou

28

14 280,00 Kč

14 420,00 Kč

29

14 790,00 Kč

14 935,00 Kč

30

15 300,00 Kč

15 450,00 Kč

31

15 810,00 Kč

15 965,00 Kč2. Úhrada za péči  je stanovena ve výši přiznaného příspěvku

Stupeň Výše příspěvku na péči
I. / lehká závislost / 880,00 Kč
II. / středně těžká závislost / 4 400,00 Kč
III. / těžká zavislost/ 12 800,00 Kč
IV. / úplná závislost / 19 200,00 Kč
 
Zůstatek příjmu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu – důchod, jiný stálý příjem ...