Ceník služeb


Strava a ubytování

Úhradu za stravu a ubytování platí klient domova ze svého důchodu. Dle zákona o sociálních službách může domov požadovat maximálně 380 Kč za 1 den. Nejvyšší sazba Domova seniorů Dobříš, p.o., tedy za jednolůžkový pokoj a diabetickou stravu je 380 Kč za 1 den, tzn. 11 780 Kč za měsíc, který má 31 dnů. Více informací naleznete níže v textu či v ceníku.
 

Možnosti úhrady za pobyt: Formou hromadného seznamu ČSSZ, hotově do pokladny domova, nebo řevodem na účet - trvalý příkaz

Péče o klienta

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Úhrada je stanovena v plné výši přiznaného příspěvku na péči (§ 73 odst. 4 písm. a) zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zůstatek z příjmu

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu.

VÝŠE ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OD 1. 1. 2018

Podle zákona č. 108/2006Sb. A Vyhlášky č. 5605/2006 Sb. o sociálních službách

 

1. Úhrada za pobyt a stravu v zařízení sociálních služeb

Jednolůžkový pokoj

 

Bydlení včetně nezbytných služeb

210,00 Kč

Strava normální

160,00 Kč

Strava diabetická

170,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou normální

370,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou diabetickou

380,00 Kč

 

Měsíční kalkulačka

Počet dní v měsíci

Pobyt se stravou normální

Pobyt se stravou diabetickou

28

10 360,00 Kč

10 640,00 Kč

29

10 730,00 Kč

11 020,00 Kč

30

11 100,00 Kč

11 400,00 Kč

31

11 470,00 Kč

11 780,00 Kč

Dvoulůžkový pokoj

 

Bydlení včetně nezbytných služeb

200,00 Kč

Strava normální

160,00 Kč

Strava diabetická

170,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou normální

360,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou diabetickou

370,00 Kč

 

Měsíční kalkulačka

Počet dní v měsíci

Pobyt se stravou normální

Pobyt se stravou diabetickou

28

10 080,00 Kč

10 360,00 Kč

29

10 440,00 Kč

10 730,00 Kč

30

10 800,00 Kč

11 100,00 Kč

31

11 160,00 Kč

11 470,00 Kč2. Úhrada za péči  je stanovena ve výši přiznaného příspěvku

Stupeň Výše příspěvku na péči
I. / lehká závislost / 880,00 Kč
II. / středně těžká závislost / 4 400,00 Kč
III. / těžká zavislost/ 8 800,00 Kč
IV. / úplná závislost / 13 200,00 Kč
 
Zůstatek příjmu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu – důchod, jiný stálý příjem ...