Ceník služeb


Strava a ubytování

Úhradu za stravu a ubytování platí klient domova ze svého důchodu. Dle zákona o sociálních službách může domov požadovat maximálně 455 Kč za 1 den. Nejvyšší sazba Domova seniorů Dobříš, p.o., tedy za ubytování a diabetickou stravu je 455Kč za 1 den, tzn. 14 105 Kč za měsíc, který má 31 dnů. Více informací naleznete níže v textu či v ceníku.
 

Možnosti úhrady za pobyt: Formou hromadného seznamu ČSSZ, hotově do pokladny domova, nebo převodem na účet - trvalý příkaz

Péče o klienta

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Úhrada je stanovena v plné výši přiznaného příspěvku na péči (§ 73 odst. 4 písm. a) zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zůstatek z příjmu

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu.

VÝŠE ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OD 1. 3. 2022

Podle zákona č. 108/2006Sb. A Vyhlášky č. 505/2006 Sb. o sociálních službách

 

1. Úhrada za pobyt a stravu v zařízení sociálních služeb

 

 

Bydlení včetně nezbytných služeb

250,00 Kč

Strava normální

200,00 Kč

Strava diabetická

205,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou normální

450,00 Kč

Úhrada za 1 den se stravou diabetickou

455,00 Kč

 

Měsíční kalkulačka

Počet dní v měsíci

Pobyt se stravou normální

Pobyt se stravou diabetickou

28

12 600,00 Kč

12 740,00 Kč

29

13 050,00 Kč

13 195,00 Kč

30

13 500,00 Kč

13 650,00 Kč

31

13 950,00 Kč

14 105,00 Kč2. Úhrada za péči  je stanovena ve výši přiznaného příspěvku

Stupeň Výše příspěvku na péči
I. / lehká závislost / 880,00 Kč
II. / středně těžká závislost / 4 400,00 Kč
III. / těžká zavislost/ 12 800,00 Kč
IV. / úplná závislost / 19 200,00 Kč
 
Zůstatek příjmu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu – důchod, jiný stálý příjem ...