Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: po dobu zákazu návštěv není možné si domlouvat prohlídku domova. Je dobré se předem telefonicky domluvit. Vážení příbuzní, známí a blízcí, informujeme Vás o tom, že vzhledem k zajištění ochrany zdraví klientů, jsme museli přistoupit k dalšímu omezení. Od 31. 3. 2020 až do odvolání rušíme možnost donášky balíčků klientům DsD – zvýšené riziko přenosu nákazy. Klienti mají stále možnost, nechat si potřebné věci zajistit pracovníky recepce. Také Vás žádáme, pokud máte možnost spojit se s Vaším příbuzným prostřednictvím mobilu, prosím, čiňte tak přednostně (od středy budeme pravidelně obden kontrolovat, zda jsou mobily zapnuté apod.). Volání přes pevnou linku, prosím ať využívají ti, jejichž blízcí nemají mobilní telefon. Dochází k přetížení sítě a hovory jsou časově omezeny, aby byla linka Ds přístupná. Stále můžete na mail: kira@dsdobris.cz posílat vzkazy svým blízkým. Mail který zašlete vytiskneme a danému klientovi předáme, zajistíme jeho přečtení. Domov seniorů Doříš

Vážení návštěvníci, v současné době máme v našem zařízení stanoven zákaz návštěv. Tento zákaz návštěv byl preventivně na doporučení Středočeského kraje zahájen dne 2. 3. 2020. Od 10. 3. 2020 je nařízen zákaz návštěv MZČR a to do odvolání. Tímto opatřením se snažíme ochránit naše klienty, protože spadají do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Pracovníci našeho domova sledují aktuální informace. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich www.dsdobris.cz a zde na FB. V případě dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnice od 8:00 do 15:00 hod. na tel.: 318 520 955 / 725 758 128


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Poskytované služby

Poskytované služby:

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě. Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Mezi poskytované služby v domově pro seniory patří:

 • zdravotní a ošetřovatelská péče
 • rehabilitace
 • sociálně poradenské služby
 • stravování
 • ubytování
 • praní, žehlení
 • úklid
 • údržba zařízení


Zdravotní a ošetřovatelská péče:

- ZDRAVOTNÍ PÉČE

Klient si praktického lékaře zajišťuje sám. V nepřetržitém provozu zajišťujeme péči o klienty domova odborným zdravotnickým personálem, který podává předepsané léky a zajišťuje ostatní základní zdravotní úkony, na základě ordinace lékaře. Dle potřeby navštěvují naše klienty odborní lékaři (např. psychiatr, neurolog).


- PREVENCE A REHABILITAČNÍ PÉČE

Cílem rehabilitace je především udržení stávající fyzické kondice. Naše rehabilitace probíhá pod odborným vedením. Klienti mohou využívat:
 • tělocvičnu, elektroléčbu, parafin
 • saunu i masážní vany
Nezaměřujeme se na rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů.

- OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • vedení klientů k soběstačnosti s ohledem na přání a možnosti klienta
 • personál pomáhá uživatelům, tam kde je to potřeba, při osobní hygieně, při převlékání i podávání stravy


Sociální služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující zamezení vyčlenění osob ze společnosti)

 • sociálně terapeutické činnosti ( soc.-terapeutická činnost vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob, a to pomocí individuálních plánů klienta)

 • aktivizační činnosti - nabídka volnočasových a zájmových aktivit pro klienty:
  • Ranní cvičení
  • Ergoterapeutická činnost v dílnách
  • Trénování paměti
  • Procházky
  • Četba
  • Vaření
  • Práce na počítači
  • Jemná jóga pro dříve narozené
  • Setkání s písničkou
  • Bohoslužba
  • Nerůznější kulturní a společenské programy
 • Pomoc při obnovení nebo při udržení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • pomoc při uplatňován práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc nebo podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech)
Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 223569